Reglement

Hengelsportvereniging D.O.IJ. GAANDEREN

WEDSTRIJDREGLEMENT ONDERLINGE WEDSTRIJDEN.

1. De onderlinge wedstrijden bestaan uit 8 wedstrijden, er wordt gevist in minimaal 2 vakken, afhankelijk van het
    aantal deelnemers. Er wordt gevist van 8.00 uur tot 11.00 uur, indien men niet om 7.00 uur aanwezig is bij het loten
    zal er voor hem / haar geloot worden.

2. Er wordt per wedstrijd gevist op gewicht, hiervan worden de zes beste uitslagen samengesteld, de twee        
    wedstrijden met de slechtste punten worden aan het eind van de competitie niet meegeteld, hiervan worden ook de
    gewichten niet meegeteld. Hierdoor ontstaat het plaats nummer.

3. Bij gelijk aantal punten telt eerst het totale gewicht, is dit dan nog gelijk beslist het lot.

4. Iedereen die zich inschrijft voor de onderlinge wedstrijden en deelneemt ontvangt een prijs mits hij/zij op de 
    prijs uitreiking aanwezig is, of hij/zij zich voor aanvang van de laatste wedstrijd heeft afgemeld.

5. Gevist dient te worden met één hengel voorzien van een dobber en van een enkelvoudige haak . Opgetuigde 
    tweede hengel is toegestaan. 

6. De hengellengte is max. 11,5 m, lijnlengte max. 11,5 m, vanaf de vaste top excl. elastiek. 
    Opwindmechanisme is niet toegestaan.

7. Wettelijk toegestaan aas- en voersoorten mogen gebruikt worden, m.u.v. muggenlarven, gekleurde maden en 
    lokvoeders waaraan [ schadelijk ] kleurstoffen zijn toegevoegd. Het aas/voer dient uit natuurlijke producten
    te bestaan.

8. Alle vissoorten tellen voor het gewicht m.u.v. snoek, snoekbaars, aal en meerval.

9. Voor hoeveelheid kleine vis die niet te wegen is zal twee gram per vis worden geteld.
    1e signaal  is begin wedstrijd + zwaar voeren, 2e signaal is einde wedstrijd. Bij opkomend  onweer kan de wedstrijd 
    voortijdig worden beëindigd en wordt er niet gewogen.

10. Voor aanvang van de wedstrijd mag niet worden gevoerd. Zwaar voeren tot vijf minuten na aanvang wedstrijd
      waarna uitsluitend nog licht mag worden gevoerd.

11. Het leefnet mag niet eerder uit het water dan op verzoek van de weegploeg. 

12. Iedereen wordt geacht zijn visstek schoon achter te laten.

13. Men vist altijd voor eigen risico.

14. Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen.

15. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


      Het bestuur wenst u een goede vangst.

      Februari 2020