Reglement Botenhaven


   1 ) Bij uitgave van dit reglement vervallen alle vorige .

   2 ) Het botensteiger is eigendom van het Waterschap Rijn & IJssel . Het is ten strengste verboden om iets aan de
        steiger te bevestigen door middel van schroeven / boren / enz .

   3 ) De boothouder dient meerderjarig [ 18+ ] en lid te zijn van H.S.V. de Oude IJssel.

   4 ) Aspirant boothouders kunnen zich aanmelden via info@hsvdoij.nl 

   5 ) Iedere boothouder ontvangt een reglement en ligplaats nummer. . Er wordt per ligplaats 1 sleutel
        uitgegeven voor  toegang tot de botensteiger . Iedere boothouder is verplicht een reserve sleutel van
        zijn slot af te dragen aan het bestuur / Havenmeester om bij calamiteiten op te treden.
        
   6 ) Afmeting van de boot is 400 cm lang en 150 cm breed in overleg met de Havenmeester
        kan daar iets van worden afgeweken.

   7 ) Boothouders / medegebruikers zijn verplicht bij het bevestigen van de boot aan de steiger gebruik
        te maken van het afmeeroog welke door het W.R.I.J. zijn aangebracht, gebruik hiervoor een 
        ketting van zeker 100 cm tussen afmeeroog en boot oog en een degelijk slot.
        Uw boot ligt er voor eigen risico.
   
   8 ] De boot moet voorzien zijn van een nummer dat overeenkomt met het ligplaats nummer op de
        steiger en  bootlijst.

   9 ) Bij opzegging van zijn ligplaats is de boothouder verplicht zijn sleutel van de toegangspoort in te leveren , het
        sleutelgeld wordt dan terug gegeven . KopiĆ«ren en vermeerderen van de sleutel is niet toegestaan . Bij verlies
        dit melden bij de havenmeester .

   10 ) Indien men 1 jaar geen gebruik maakt van zijn ligplaats ( zonder toestemming van het bestuur ) vervallen alle
        rechten , dus ook die op de ligplaats .

   11 ) Wanneer een boothouder zijn boot verkoopt zit daar niet het recht op de ligplaats bij .

   12 ) De boothouder is verplicht ten alle tijde zijn boot vaar klaar te hebben en te houden , en dit na regenbuien
         regelmatig te controleren om beschadigingen aan ligplaats en steiger te voorkomen .

   13 ) Boothouder is verplicht om een telefoonnummer en mailadres op te geven zodat bij calamiteiten direct
          gereageerd kan worden, word dit genegeerd en moet het bestuur / Havenmeester in actie
          komen dan zijn hier kosten aan verbonden. 

  14 ) Jaarlijks dienen de boten op een door het bestuur te bepalen datum en op last van het Waterschap
          Rijn & IJssel er In of er Uit te worden gehaald. Hiervan word melding gemaakt op onze website
          www..hsvdoij.nl   Whatsapp   Facebook ook kan er per mail geinformeerd worden.
          Boothouder is verplicht hierbij aanwezig te zijn of voor een vervanger te zorgen, meehelpen word zeer
          gewaardeerd . Op een andere datum de boot er In of Uit zijn kosten verbonden. Voor nieuwe boothouders
          geld dat eenmalig de boot gratis te water word gelaten. Beschadigingen aan boot, ligplaats en steiger
          zijn ter verantwoording van de boothouder. 

   15) De boten liggen in de winter opslag voor uw eigen risico.

   16 ) De boten worden op bokken gelegd, deze worden uitgeleverd door de vereniging.

   17 ) Vissen vanaf de steiger en of aangemeerde boot is niet toegestaan.

   18 ) Restanten van vistuig, voer en vuil mogen niet in in de boot achterblijven.

   19 ) Een ieder is verplicht zijn boot in goede staat te houden .

  20 ) Opzegging bootplaats dient voor 1 oktober te gebeuren  opzegging in een lopend kalenderjaar geeft
         geen recht op restitutie op contributie en of liggeld, alleen bij verplichte teruggave van de 
         steigerpoort sleutel ontvangt houder restitutie  sleutelgeld.

  21 ) Boothouder geeft bij ondertekening toestemming om het liggeld via automatische incasso te voldoen 
         samen met de Vispas wat word verzorgd door Sportvisserij Nederland.

  22 ) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur .

         Gaanderen  Maart 2023