Vergader data bestuur H.S.V. D.O.I.J. 2018

terug naar overzicht

Woensdag, 24 januari 2018


   Op de volgende data vergaderd het bestuur van H.S.V. D.O.I.J. , mocht u een onderwerp op de agenda willen hebben, dan gaarne een
   mailtje naar Peter Bril  j.p.bril@kpnplanet.nl  of naar Mano   larswillem@gmail.com

   28  Februari
   14  Maart  [ ledenvergadering ]
   25 April
   20 Juni
   22 Augustus
   17 Oktober
   19 December

   Wij vergaderen bij Hartjes telkens om 1930 uur 
   De ledenvergadering begint om 20:00 uur